Vertalen.nl is now Powerling !

Website en webshop vertalen

Websites en webshops vertalen

Met het vertalen van uw web­shop ver­groot u uw afzet­markt aan­mer­ke­lijk. Maar hoe gaat u dat aan­pak­ken, zeker als uw web­win­kel zeer uit­ge­breid is? Wij hebben ruime ervaring in huis en hel­pen onze klanten bij alle tech­ni­sche en inhou­de­lijke stap­pen. Wij vertalen uw webshop inclusief alle zoekwoorden, titels en beschrijvingen, voor zoekmachineoptimalisatie (SEO), zodat uw diensten en producten optimaal vindbaar zijn op het web.

  • Vertalen met behoud van opmaak en hypertext

    Wij gaan graag een stapje verder en stap­pen – indien u dat wenst – in bij het beschik­baar maken van de con­tent van uw web­shop voor de ver­taal­sla­gen. Wij bie­den u in deze fase een aan­tal moge­lijk­he­den met spe­ci­ale invoeg­toe­pas­sin­gen voor o.a. Word­Press, Magento en Dru­pal. De mark-up- en hyper­text-ele­men­ten blij­ven behou­den in de export­for­ma­ten  XLIFF, XML, YML en YAML. In deze for­ma­ten voe­ren wij de ver­ta­lin­gen uit zodat er aan de look and feel van uw web­shop niets ver­an­dert.

  • webshop_website_vertalen_vertalen.nl_2
© Vertalen.nl 2018