Vertalen.nl is now Powerling !

Poolse vertalingen

Professionele Poolse vertalingen

Ver­ta­lin­gen in en uit het Pools komen vaak voor in onze dage­lijkse ver­taalprak­tijk. Naast arbeids­con­trac­ten, vei­lig­heids­re­gels, arbeids­voor­waar­den en vei­lig­heid en gezond­heid op het werk, ook hand­lei­din­gen voor naar Polen geëx­por­teerde machi­nes en andere pro­duc­ten.

Soms is het praktisch om naast het Pools ook diverse andere talen te voe­ren. Euro­pese of Azi­a­ti­sche talen of een com­bi­na­tie daar­van? Dat hangt af van uw spe­ci­fieke wen­sen. Ook daarbij kunnen wij u van dienst zijn.

© Vertalen.nl 2018