Vertalen.nl is now Powerling !

Over ons

Gecertificeerd vertaalbureau met jarenlange ervaring

Wij zijn een ISO-17100-gecertificeerd vertaalbureau.

Als Kiwa-gecertificeerd vertaalbureau zijn wij een competente, klant- en servicegerichte partner voor professionele bedrijfsvertalingen. Focus op kwaliteit is ons devies. U als klant bent verzekerd van eersteklas vertalingen, korte doorlooptijden, scherpe tarieven en toegevoegde waarde.

Taal is onze passie – daar staan onze beroepsvertalers voor. Wij zorgen ervoor dat úw boodschap over taalgrenzen heen uw doelgroep bereikt. Vanzelfsprekend houden onze native and creative speakers rekening met alle cultureel relevante factoren. Want onze zorgvuldig geselecteerde taalspecialisten werken strikt volgens beste praktijken zoals die gelden voor de taalindustrie en zijn vastgelegd in de internationale standaard ISO 17100.

Lees verder over ons kwaliteitssysteem >

 • professioneel vertaalbureau vertalen.nl
 • Missie

  “Als vertaalpartner wil VERTALEN.NL u bijstaan bij het samen slaan van bruggen naar nieuwe markten en doelgroepen. Onze continue innovatie is gericht op maximale efficiëntie van werk en kosten in een snel veranderende wereld. Belangrijke drijfveer achter ons werk is respect voor mens, cultuur en wereld.”

Het team

Wij zijn een hecht en enthousiast team van ervaren vertalers, revisoren en projectmanagers met een passie voor taal! Onze projectmanagers houden alle fasen van het project voor u in de gaten en zorgen ervoor dat uw vertalingen naar uw specifieke wensen en op het afgesproken tijdstip bij u afgeleverd worden. Onze bekwame vertalers en revisoren hebben jarenlange ervaring en werken uiterst accuraat. Een team om op te bouwen.

Wilt u ons team versterken? Bekijk dan onze vacaturepagina.

 • Actueel

  VERTALEN.NL gaat samenwerking aan met incubator 15KM
  Samen met incubator 15KM willen wij ondernemers stimuleren om door te groeien op de internationale markt. Sinds kort is 15KM erkend facilitator voor startups. Een betrouwbare begeleider van buitenlandse startende ondernemers. Wij zijn verheugd om onze samenwerking…

  Lees verder voor het laatste nieuws >

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Wij vinden dat wij als bedrijf een maatschappelijke verantwoording hebben. “Belang­rijke drijf­veer ach­ter ons werk is res­pect voor mens, cul­tuur en wereld”, aldus een stel­ling uit onze mis­sie. Voort­du­rend streven we naar een wel­over­wo­gen even­wicht tus­sen welzijn, wereld en winst.

Ook vinden wij het belang­rijk om onze ken­nis en mid­de­len te delen met hulp­be­hoe­ven­den, NGO’s , klein­scha­lige maat­schap­pe­lijke en cul­tu­rele ini­ti­a­tie­ven. Wij stel­len daarom onze dien­sten belan­ge­loos ter beschik­king aan goede doe­len waar­on­der: Stich­ting Water voor Filip­pij­nen, Hope for School, Stich­ting Gesar Fund, Natuur­mo­nu­men­ten, Nalanda Trans­la­tion Com­mit­tee en Stich­ting Papageno.

Ons MVO-beleid wordt geco­ör­di­neerd en bewaakt door één van onze team­le­den. Wij bekrach­ti­gen ons beleid door een part­ner­schap met MVO Neder­land.

 • duurzaam_vertalen_vertalen.nl
 • Duurzaam ondernemen

  Een ander aspect waar wij als bedrijf voor staan is duurzaamheid. Wij werken zoveel mogelijk papierloos. Fac­tu­ren worden elek­tro­nisch verstuurd en we printen alleen wat strikt noodzakelijk is. Met meer dan 600 beroeps­ver­ta­lers wereld­wijd bren­gen wij het “nieuwe wer­ken” dage­lijks in prak­tijk. Al jaren­lang. Afval wordt geschei­den en met ener­gie sprin­gen we zui­nig om.

© Vertalen.nl 2018