Vertalen.nl is now Powerling !

Franse vertalingen

Professionele Franse vertalingen

Frans is met recht een wereld­taal. Het is niet alleen de offi­ci­ële taal in Frank­rijk, maar ook in Bel­gië, Luxem­burg, Monaco, Zwit­ser­land, Canada, de Kanaal­ei­lan­den en diverse Afri­kaanse lan­den. Wij verzorgen Franse vertalingen in alle mogelijke Franse taal­va­ri­an­ten, pro­fes­si­o­neel, met ken­nis van en gevoel voor zake­lijke en cul­tu­rele ach­ter­gron­den. Wij bie­den u gegarandeerde kwaliteit voor al uw zake­lijke en com­mer­ci­ële teksten.

  • franse vertalingen_vertaalbureau_vertalen.nl
  • Professioneel en competent

    Soms is het praktisch om naast het Frans ook diverse andere talen te voe­ren. Euro­pese of Azi­a­ti­sche talen of een com­bi­na­tie daar­van? Dat hangt af van uw spe­ci­fieke wen­sen. Ook daarbij kunnen wij u van dienst zijn.

© Vertalen.nl 2018