Vertalen.nl is now Powerling !

Engelse vertalingen

Professionele Engelse vertalingen

Het Engels is een universele taal. Het is de taal van de wereld­han­del, maar ook de lin­gua franca van het inter­net, de mon­di­ale media en inter­na­ti­o­nale organi­sa­ties. Echter het ene Engels is het andere niet. Ieder land heeft zijn eigen woord en taalgebruik. Wij advi­se­ren u graag bij het kiezen van de meest geschikte taalvariant voor uw Engelse vertalingen.

Dagelijks vertalen wij teksten van en naar het Engels – van strakke juri­di­sche en finan­ci­ële docu­men­ten tot con­su­men­ten­tek­sten waar­voor de ver­ta­ler al zijn cre­a­ti­vi­teit en inven­ti­vi­teit gebruikt voor een over­tui­gend eind­pro­duct.

  • engelse vertalingen_vertaalbureau_vertalen.nl
  • Professioneel en competent

    Soms is het praktisch om naast het Engels ook diverse andere talen te voe­ren. Euro­pese talen, zoals Duits of Frans, Azi­a­ti­sche talen of een com­bi­na­tie daar­van? Dat hangt af van uw spe­ci­fieke wen­sen. Ook daarbij kunnen wij u van dienst zijn.

© Vertalen.nl 2018