Vertalen.nl is now Powerling !

Voice-over en ondertiteling

Voice-over en ondertiteling in alle talen voor uw bedrijfsfilm

Naast het vertalen van AV-pro­duc­ties verzorgen wij de meer­ta­lige pro­duc­tie van audio-guides en bedrijfspre­sen­ta­ties. Voice-over en AV-montage worden uitgevoerd door onze geavanceerde part­ner­stu­dio.

  • Een pakkende voice-over

    Wij hebben uit­ge­breide erva­ring met het hoog­waar­dig ver­ta­len van audio­s­cripts voor multinati­o­nals. Altijd de juiste stem beschikbaar voor uw bood­schap.

  • voice-over vertalen.nl 2
© Vertalen.nl 2018