Vertalen.nl is now Powerling !

DTP-service

DTP-service voor meertalige communicatie

De ervaren specialisten van ons DTP-lab ver­zorgen de opmaak van de ver­ta­lin­gen in álle talen van druk­proef tot leve­ring in HiRes Certified PDF voor conventionele en elektronische publicatie. Met vertalen én meertalige DTP maken wij het onze klanten echt gemakkelijk en trouwens ook heel voordelig.

  • Alle talen, alle bestandsformaten

    InDe­sign-, Quark- of Fra­me­Ma­ker-bestanden, in het Chinees, Arabisch of Japans: onze DTP-specialisten draaien er hun hand niet voor om en houden rekening met alle taal­kun­dige aspec­ten. De gewenste look and feel van het meer­ta­lige druk­werk blijft behou­den.

© Vertalen.nl 2018