vertalen
Go to Top

Ver­ta­lin­gen die als muziek in de oren klin­ken

Ver­ta­lin­gen die als muziek in de oren klin­ken
VERTALEN.NL ver­taalt tek­sten bij nieuw­ste cd van Rei­nier Kor­ver

Zater­dag 6 augus­tus bezocht direc­teur Rolf Wen­ne­kes namens VERTALEN.NL de cd-pre­sen­ta­tie van Rei­nier Kor­ver. In de St. Maar­tens­kerk te Zalt­bom­mel bracht de geta­len­teerde orga­nist muziek­stuk­ken van zijn cd “Jus­tin Hein­rich Knecht”, een ten onrechte ver­ge­ten com­po­nist, ten gehore. Er werd volop geno­ten van de prach­tige klan­ken op deze mooie zomer­mid­dag. Rolf Wen­ne­kes, die in zijn stu­den­ten­tijd zelf orga­nist was, sprak over “adem­be­ne­mende par­tijen van een vir­tu­oze solist.”

Na afloop over­han­digde Rei­nier een exem­plaar aan Rolf en prees VERTALEN.NL om de vak­kun­dige ver­ta­lin­gen: “Geniet van de cd met de per­fect door jul­lie ver­taalde tek­sten! Hulde aan VERTALEN.NL!”. Wij wen­sen Rei­nier veel suc­ces met zijn ver­dere muzi­kale loop­baan en hopen op nog vele pro­jec­ten om met hem samen te wer­ken.

Bekijk hier de web­site van Rei­nier Kor­ver.

VERTALEN.NL vertaalt teksten voor cd