vertalen
Go to Top

VERTALEN.NL gaat samen­wer­king aan met incu­ba­tor 15KM

vertalen-nl

SAMEN ONDERNEMERSCHAP STIMULEREN MET 15KM
Samen met incu­ba­tor 15KM wil­len wij onder­ne­mers sti­mu­le­ren om door te groeien op de inter­na­ti­o­nale markt. Sinds kort is 15KM erkend faci­li­ta­tor voor star­tups. Een betrouw­bare bege­lei­der van bui­ten­landse star­tende onder­ne­mers. Wij zijn ver­heugd om onze samen­wer­king met 15KM bekend te maken en zien uit naar de inno­va­tieve busi­ness-ideeën die we samen dat extra duw­tje in de rug kun­nen geven. Van onze kant doen wij dit door de star­tende onder­ne­mers die door 15KM wor­den bege­leid een spe­ci­aal tarief aan te bie­den.

Lees meer over ons part­ner­schap op www.vertalen.nl/partners