vertalen
Go to Top

VERTALEN.NL bege­leidt acteurs bij twee­ta­lige musi­cal

VERTALEN.NL bege­leidt acteurs bij twee­ta­lige musi­cal

Duin- en Bol­len­streek — 8-6-2016.

Wij onder­steu­nen graag lokale cul­tu­rele ini­ti­a­tie­ven en heb­ben dan ook dit voor­jaar de acteurs van de twee­ta­lige musi­cal ‘Enge­land­vaar­ders’ bege­leid met Duitse taal­coa­ching.

Het ver­haal, dat zich afspeelt tij­dens de begin­ja­ren van de Tweede Wereld­oor­log, werd voor een groot deel in het Duits gespeeld. Direc­teur Rolf Wen­ne­kes heeft de acteurs gehol­pen om de uit­spraak van de Duitse taal onder de knie te krij­gen. Mede­werk­ster Anne Pau­wels ver­tolkte de rol van zus­ter Anna van het zee­hos­pi­tium.

Afge­lo­pen week­end genoot het publiek van bijna 2000 toe­schou­wers van het open­lucht­the­a­ter­stuk in de Kat­wijkse dui­nen.

13339431_976619939119482_2336613948709576573_n

Foto: Tref­fend Beeld.

Bekijk hier meer foto’s.