vertalen
Go to Top

Soft­wa­re­pak­ket

Projectomschrijving

Loka­li­sa­tie van het soft­wa­re­pak­ket voor risi­co­ana­lyse in ruim tien talen. Daarop geba­seerd de ver­ta­ling van de hand­boe­ken voor beheer­ders en gebrui­kers en het vol­le­dige les­ma­te­ri­aal voor bedrijfs­trai­nin­gen.

Talen in de onder­staande foto’s: Frans, Spaans, Engels, Chi­nees, Bra­zi­li­aans Por­tu­gees, Noors en Neder­lands.

 

Projectdetails

Klant:
Vooraanstaande aanbieder van barrier based risk management solutions

Looptijd:
Diverse jaren