vertalen
Go to Top

Alle talen

Klant centraal | Competent | Kostenbewust | Innovatief | Oplossingsgericht

 

 

U wilt uw markt vergroten?

Internationaliseren?

Dan bent u bij ons aan het juiste adres.

Profiteer van ons specialisme!

Naast ver­ta­lin­gen Engels, ver­ta­lin­gen Duits en ver­ta­lin­gen Frans leve­ren wij ver­ta­lin­gen in vrij­wel alle talen en onder­wer­pen.

ver­ta­len Ame­ri­kaans Engels

ver­ta­len Ara­bisch

ver­ta­len Bra­zi­li­aans Por­tu­gees

ver­ta­len Brits Engels

ver­ta­len Chi­nees

ver­ta­len Deens

ver­ta­len Duits

ver­ta­len Engels

ver­ta­len Fins

ver­ta­len Frans

ver­ta­len Grieks

ver­ta­len Hon­gaars

ver­ta­len Ita­li­aans

ver­ta­len Japans

ver­ta­len Kore­aans

ver­ta­len Neder­lands

ver­ta­len Noors

ver­ta­len Oek­ra­ïens

ver­ta­len Pools

ver­ta­len Por­tu­gees

ver­ta­len Rus­sisch

ver­ta­len Spaans

ver­ta­len Turks

ver­ta­len Zweeds

2013: ruim 10 mil­joen woor­den ver­taald
Bel ons voor een vrij­blij­vende offerte of een ver­taal­ad­vies op maat: (071) 579 30 60

 

 

Waarom wij de beste zijn

  • Kiwa-gecer­ti­fi­ceerd ver­taal­pro­ces
  • Wereld­wijd net­werk van beroeps­ver­ta­lers die
        vol­doen aan de Euro­pese ver­taal­stan­daard
  • Kor­tings­staf­fel voor meer­ta­lige opdrach­ten
  • Uit­ge­breid dien­sten­pak­ket
  • Wij bie­den een over­stap­ser­vice met eco­no­misch voor­deel

Hoe werken wij

  • Wij luis­te­ren zorg­vul­dig naar uw spe­ci­fieke wen­sen en eisen.
  • Wij selec­te­ren de meest geschikte vertaler(s). De ver­ta­ler wordt voor­zien van de nodige brie­fing, docu­men­ta­tie en klant­spe­ci­fieke vak­ter­mi­no­lo­gie. De ver­ta­ling wordt door een 2e ver­ta­ler gere­vi­seerd.
  • Bin­nen de after-sales vindt een peri­o­dieke eva­lu­a­tie plaats.

U hebt een vertaling in een of meer talen nodig?

Klik dan op de knop rechts en neem geheel vrijblijvend contact met ons op!